Konkurs noworoczny 2020 „PRAWKO ZA DARMO” EDYCJA III

Wciąż zastanawiasz się nad zrobieniem prawa jazdy?
PRZYGOTOWALIŚMY DLA CIEBIE NAJLEPSZĄ MOTYWACJĘ NOWOROCZNĄ – SZANSĘ BY ZROBIĆ CAŁY KURS ZA DARMO! PONADTO W KONKURSIE DO WYGRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ INNE WARTOŚCIOWE NAGRODY!
Szczegóły poniżej!

Regulamin NOWOROCZNEGO konkursu „PRAWKO ZA DARMO” z dnia 18.12.2019 organizowanego przez Słubickie Centrum Nauki Jazdy AGENT.

1. W konkursie mogą wziąć udział Kursanci zapisani w okresie od 18.12.2019 do 10.01.2020 [AKTUALIZACJA! KONKURS PRZEDŁUŻONY DO 30.01.2020!] na kat A, A2 lub B.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest uzyskanie statusu kursanta Szkoły „AGENT”:
Dostarczenie Profilu Kandydata na Kierowcę tzw. PKK (wydaje Starostwo);
Wpłata 50% ceny szkolenia.
3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni 10.01.2020 o godzinie 17ºº w siedzibie „AGENTA” [AKTUALIZACJA! KONKURS PRZEDŁUŻONY DO 30.01.2020].
4. W pojemniku zostaną umieszczone piłeczki z nazwiskami kursantów.
5. Ilość piłek będzie równa ilości uczestników konkursu.
6. Do wygrania będę trzy nagrody :
I DARMOWY kurs prawa jazdy kategorii do wyboru A, A2 lub B o wartości 1999 zł. 
II Trzy darmowe godziny jazdy kat. A , A2 lub B.
III Darmowy egzamin o wartości 170 zł dla kat. B i 210zł dla kat. A, A2.
7. Uczestnicy konkursu wybiorą spośród siebie osobę, która spośród wszystkich piłeczek wybierze 3 szczęśliwe .
8. Wyłonienie zwycięzcy będzie nagrywane i udostępnione na naszym Fanpage.
9. Szkoła „AGENT” jest zobowiązana do zwrócenia zwycięzcy w ciągu 5 dni od dnia wyłonienia go równowartości wpłaconej kwoty.
10. Kursanci biorący udział w konkursie są zobowiązani do ukończenia kursu w szkole „AGENT”.
11. W przypadku rezygnacji zwycięzcy konkursu szkoła „AGENT” jest zobowiązana do zwrotu 50% wpłaconej sumy, pomniejszonej proporcjonalnie o liczbę wyjeżdżonych godzin.
12. Zapisanie się na kurs w/w okresie jest równoznaczne z przyjęciem warunków określonych w regulaminie.
13. Jeżeli do dnia 10.01.2020 nie zostanie uzbierana minimalna liczba 15 kursantów, szkoła „AGENT” zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu rekrutacji. Tym samym zmianę terminu wyłonienia zwycięzców .
14. Szkoła „AGENT” zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu (lecz nie do zmiany nagród).
15. Każdy zainteresowany jest mile widziany.
16. Powodzenia!

Organizatorem konkursu jest Słubickie Centrum Nauki Jazdy „AGENT”.

Scroll Up